top of page

Natuurherstelwerken starten in september

Eind september start de aannemer met de natuurherstelwerken in het Wild- en Wandelpark Molenheide. De tekening hieronder geeft de plekken weer waar er op termijn terug heide zal groeien en waar de landduin aan de oppervlakte zal komen.In totaal zal er 13,5 ha van het 85 ha grote domein omgevormd worden.


De kapwerken duren tot eind oktober. Her en der blijven in de werkzones bomengroepjes met karakteristieke bomen staan.


Daarna starten de plagwerken. Door het verwijderen van de strooisellaag en de stronken, verschijnt het zand van de oude landduin.

De natuurherstelwerken zijn van belang voor verschillende zeldzame dier- en plantensoorten. Bovendien verbinden we de heide en duinen van de omliggende militaire domeinen met elkaar. En dat is belangrijk voor heel wat dier- en plantensoorten die nu niet met elkaar in contact kunnen komen en zo weinig kans op overleven hebben.

Normaal zijn alle werken in april 2023 afgerond.

Opgelet! Gedurende de werken (september-april) is het park op weekdagen omwille van veiligheidsredenen niet toegankelijk. In het weekend kan er wel gewandeld worden.

Wie over enkele jaren in het Wild- en Wandelpark Molenheide gaat wandelen, krijgt heel wat meer afwisseling: naast bos wandel je door paarse heide, over landduinen en waardevolle graslanden. Hoe diverser het landschap, hoe meer planten en dieren er zich thuis zullen voelen en dus ook te spotten zijn. Het park blijft een openbaar park dat gratis toegankelijk is voor iedereen. Er zal de komende jaren blijvend geïnvesteerd worden in de recreatieve beleving van het domein.


Meer weten: Joke Roebben | projectcoördinator voor Regionaal Landschap Lage Kempen | joke.roebben@rllk.be.

コメント


Recente berichten
bottom of page