top of page

Wie over enkele jaren in het Wild- en Wandelpark gaat wandelen, krijgt heel wat meer afwisseling: naast bos wandel je door paarse heide, over landduinen en waardevolle graslanden. En hoe meer divers het landschap, hoe meer biodivers het park Molenheide wordt. Dat wil zeggen dat er meer dier- en plantensoorten te ontdekken zijn in het park! Het park blijft een openbaar park dat gratis toegankelijk is voor iedereen. Naast de inheemse wilde dieren, kan de bezoeker ook nog altijd de everzwijnen bezichtigen.  

In een eerste fase wordt er 13,5 ha omgevormd naar open landduin en bos. De werken zullen uitgevoerd worden vanaf september 2022.

Natuurbeheerplan

 In het natuurbeheerplan wordt over een periode van 24 jaar een visie neergeschreven over het natuurbeheer in het gebied. Over een periode van 24 jaar zal er in een tweede fase 11 ha en in een derde fase 12 ha bos omgevormd worden naar open vegetatie (heide en landduin). Er werd eerst nagekeken of er geen negatieve gevolgen waren voor mens, natuur, milieu en klimaat. Dit werd in een MER-ontheffingsrapport onderzocht en goedgekeurd door de Vlaamse overheid.

Het natuurbeheerplan was publiek raadpleegbaar tijdens het openbaar onderzoek in maart 2021. Het openbaar onderzoek werd bekendgemaakt via het gemeentelijk infoblad, de gemeentelijke website en Facebook. 

Werp een blik op de toekomst!

Klik op de tekening en werp een blik op het toekomstige landschap (na de eerste fase)!

bottom of page