top of page
 • Kan ik nog wandelen in het park en iets drinken in de boskantine?
  Jazeker! Het Wild- en Wandelpark blijft een wandelpark en is gratis toegankelijk voor iedereen. De boskantine blijft geopend en wordt uitgebaat door vrijwilligers. De boskantine kreeg een facelift in het voorjaar van 2018 om de bezoekers nog beter te ontvangen.
 • Kan ik nog dieren komen bezichtigen?
  Ja, de everzwijnen blijven. Exotische dieren zoals Alpaca's zullen op termijn wel verhuizen en er komen andere inheemse, tamme dieren in de plaats. De dieren krijgen in de toekomst nieuwe verblijven zodat ze niet meer zo verspreid zitten en gemakkelijker te verzorgen zijn.
 • Wat gebeurt er met de omheining rond het park?
  De omheining zal op termijn grotendeels verdwijnen. Wilde dieren kunnen zo ook hun intrede doen in het het gebied.
 • Waarom zijn de natuurherstelwerken nodig, er is toch al veel bos in het park?"
  De natuur zal meer divers worden. Naast dennenbos, zal er meer heide zijn en ook de oude zandduinen die nu verstopt zijn, komen terug aan de oppervlakte. Deze verscheidenheid aan natuur is goed voor heel wat zeldzame dieren van Europees belang. De natuurwerken worden stap voor stap uitgevoerd.
 • Wie zijn de initiatiefnemers van het natuurherstelproject?
  De gemeente Houthalen-Helchteren werkt nauw samen met het Agentschap voor Natuur en Bos, het Regionaal Landschap Lage Kempen en de vrijwilligers van de vzw Wild-en Wandelpark Molenheide. We zorgen er steeds voor dat alle mensen goed weten wat er gaat gebeuren en waarom!
 • Waar kan ik meer lezen over de toekomstplannen van het gebied?
  In het natuurbeheerplan wordt de visie naar natuurbeheer over een periode van 24 jaar neergeschreven. Dit natuurbeheerplan ging in openbaar onderzoek in maart 2021. Het beheerplan moet nog door ANB goedgekeurd worden. Lees er hier meer over: https://www.wildenwandelparkmolenheide.be/de-toekomst
 • Is het kappen van bomen slecht voor de natuur en het klimaat?
  Om heide en landduin te herstellen, is het nodig om naaldbomen te kappen. In een eerste fase gaat dit over 13,5 ha. In een Miileueffectrapport werd onderzocht wat de gevolgen hiervan zijn op de natuur, het water, de bodem, mens en klimaat. Samenvattend kan gesteld worden dat er geen negatieve effecten zijn: positief effect op de grondwatertafel omdat het regenwater beter kan infiltreren in het gebied. 75% van de regen die in heide- en zandgebieden valt, infiltreert in de bodem terwijl dit voor naaldbossen maar 15% is. ecologische boost voor het gebied: Er wordt bos gekapt maar dit gaat voornamelijk over structuurarme dennenaanplantingen waarvan de ecologische waarde beperkt is omdat er ook nog eens veel Amerikaanse vogelkers aanwezig is, een invasieve exoot die onze eigen inheemse planten verdringt. er worden veel zeldzame diersoorten verwacht zoals kleine parelmoervlinder, bont dikkopje, gladde slang, levendbarende hagedis, rugstreeppad. Deze laatste 3 soorten zijn ook op Europees beschermde soorten waarvoor het gebied ook specifiek in gericht wordt. zeer positief effect op de mens: de landschappelijke beleving van het gebied verhoogt omdat er een afwisselend landschap komt van open landduinen, heide ,grasland, droge en natte loofbossen terwijl het gebied nu voornamelijk bestaat uit dennenaanplantingen. De wandelpaden worden heraangelegd en er is een recreatieve zone voorzien ter hoogte van de boskantine beperkt effect op het klimaat: alhoewel er dennenbomen gekapt worden en er bovengronds minder koolstof wordt opgeslagen omdat er zand in de plaats komt, zal er toch meer koolstof in het gebied worden opgeslagen. Dit komt omdat het gebied vernat waardoor de koolstofopslag van de bodem toeneemt.
bottom of page