Wanneer gebeuren de natuurherstelwerken?

Het omvormen van de natuur zal een werk van lange adem worden, verspreid over meerdere jaren. Een eerste fase van de werken gebeurt ten vroegste in de winter van 2021. Over een oppervlakte van 14 ha zal er heide, schrale graslanden en landduinen hersteld worden.

Het voorbereiden en de juiste vergunningen aanvragen kost heel wat tijd. Naast het kappen van de bomen worden ook de wortelstronken en de dikke ‘strooisellaag’ van naalden, takken en bladeren weggehaald om de duinen en heide weer tevoorschijn te toveren. Hier en daar verspreid blijven bomengroepjes en ook karakteristieke bomen met een grillige vorm staan. Voor de werken worden naast grote machines ook af en toe de stevige trekpaarden ingezet, die zonder moeite de stammen van de landduinen kunnen slepen.

Investeringen in de recreatieve infrastructuur

In het voorjaar van 2018 kreeg de boskantine een opknapbeurt om het comfort voor de bezoekers en de vrijwilligers die de kantine uitbaten, te verhogen. De wandelpaden werden opgefrist en er werd een nieuw wandelkaartje gemaakt dat je hier kan downloaden.

De dierenverblijven zullen in de toekomst vernieuwd worden en er komen meer inheemse, tamme dieren die de bezoeker kan komen bezichtigen.